Plate Forme ya Sosiyete Sivile y’u Rwanda kandi irabona iki cyemezo ari igihano gihawe inziraakarengane ku mpamvu za politki badafitemo uruhare, kandi biragaragara ko kitafatanywe ubushishozi buhagije kubera ko cyashingiye kuri raporo y’impuguke za Loni, abantu banyuranye harimo n’Abanyarwanda batahwemye kwamagana kuko yakozwe mu buryo bubogamye kubera gukoresha impuguke zikemangwaho ubwangamugayo n’ubutabogama bwabo, ariko kandi ikusanyamakuru ryabo ntiryakurikije imikorere ya gihanga (scientific methods).
Soma ibikurikira

Newsletter

Copyright © 2021. Rwanda Civil Society Platform. All Rights Reserved.